פברואר 2020
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
ינואר 26, 2020 ינואר 27, 2020

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק
ינואר 28, 2020

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל
ינואר 29, 2020

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי
ינואר 30, 2020 ינואר 31, 2020 פברואר 1, 2020
פברואר 2, 2020 פברואר 3, 2020

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק
פברואר 4, 2020

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל
פברואר 5, 2020

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי
פברואר 6, 2020 פברואר 7, 2020 פברואר 8, 2020
פברואר 9, 2020 פברואר 10, 2020

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק
פברואר 11, 2020

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל
פברואר 12, 2020

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי
פברואר 13, 2020 פברואר 14, 2020 פברואר 15, 2020
פברואר 16, 2020 פברואר 17, 2020

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק
פברואר 18, 2020

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל
פברואר 19, 2020

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי
פברואר 20, 2020 פברואר 21, 2020 פברואר 22, 2020
פברואר 23, 2020 פברואר 24, 2020

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

19:00 : ריצה קלה + כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק

20:30 : ריצה קלה+כוח 30 דק
פברואר 25, 2020

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

19:00 : אימון משולב ריצה +פונקציונלי

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל

20:00 : אימון איכות -אמיר ארבל
פברואר 26, 2020

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי

20:00 : אימון איכות -אבי מינסקי
פברואר 27, 2020 פברואר 28, 2020 פברואר 29, 2020